WSPÓŁDZIELENIE DZIEDZICTWA 2019

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 okazał się wielkim sukcesem: 32 kraje europejskie dołączyły do tego roku tematycznego, w samych Niemczech ponad 400 projektów z 1500 powiązanych wydarzeń i ponad 100 000 odwiedzających odbyło się zgodnie z mottem „WSPÓLNE DZIEDZICTWO”. Udało nam się uczynić europejskie dziedzictwo kulturowe bardziej widocznym, podkreślając wspólne korzenie kulturowe, a także ogromną różnorodność kulturową kontynentu.

Praca jeszcze się nie skończyła – zachowanie dziedzictwa kulturowego to ciągłe zadanie. Dlatego WSPÓŁDZIELENIE DZIEDZICTWA będzie kontynuowane w 2019 r. i nadal będzie centralną platformą dla Twoich projektów i wydarzeń związanych z europejskim dziedzictwem kulturowym. Niemiecki Komitet Dziedzictwa Kulturowego (DNK) zaprasza wszystkich obywateli, ekspertów, instytucje publiczne i prywatne działające w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków do przedstawienia swojej działalności na stronie www.sharingheritage.de.