Szczyt 2018

Europejski Szczyt Dziedzictwa Kulturowego odbył się w dniach 18-24 czerwca 2018 r. w Berlinie, Niemcy. Szczyt ten, pod hasłem „Dzielenie się dziedzictwem – dzielenie się wartościami”, został uznany przez Unię Europejską za jedno z kluczowych wydarzeń publicznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK) i jest wspierany przez unijny program Kreatywna Europa.

Współgospodarzami Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego były: Europa Nostra, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, SPK) oraz Niemiecki Komitet Dziedzictwa Kulturowego (DNK), pełniący funkcję krajowego koordynatora ERDK w Niemczech.

Szczyt zaangażował i zmobilizował szerokie grono zainteresowanych stron, publicznych i prywatnych, na rzecz ambitnej Europejskiej Agendy Dziedzictwa Kulturowego. W Szczycie wzięli udział najwyżsi przedstawiciele instytucji UE, państw członkowskich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy.

Na zakończenie Szczytu 3 organizacje współgospodarujące przedstawiły Berlińskie Wezwanie do Działania. To wezwanie do działania może zostać podpisane przez wszystkich, którym zależy na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Europy.