WEZWANIE DO DZIAŁANIA W BERLINIE

22 czerwca 2018 r. Niemiecki Komitet Dziedzictwa Kulturowego jako krajowy koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Niemczech, Europa Nostra oraz Pruska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego (SPK) przedstawiły „Berlińskie wezwanie do działania” podczas Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Szczyt. Wzywa wszystkich twórców polityki kulturalnej do całościowego wykorzystania szczególnej jakości i pozytywnej mocy naszego wspólnego dziedzictwa.

Nieodkryty potencjał naszego transgranicznego dziedzictwa kulturowego zostanie wykorzystany, aby nadać projektowi europejskiemu ważny, łączący wymiar.

„Berlin Call” czerpie swoją inspirację i zasadność z wiedzy, entuzjazmu i zaangażowania wszystkich osób, które zawodowo lub w ramach wolontariatu troszczą się o materialne, niematerialne i cyfrowe dziedzictwo.

Ponadto „Berlin Call” opiera się na wkładzie i wsparciu krajowych koordynatorów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, członków Komitetu Interesariuszy EYCH oraz członków European Heritage Alliance 3.3.

Wszystkich, którym zależy na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Europy, zapraszamy do podpisania, poparcia i podzielenia się tym apelem.